Czy warto używać towarów z właściwościami Halogen-free?

Wszystko co jest związane z zagadnieniem Halogen-Free. Kiedy towar ma takie właściwości, standardy oznaczeń, itp.

Certyfikat CPR – po co, komu i na co?

Euro klasyfikacja certyfikatu CPR i oznakowanie