Życie jest bezcenne

Palność według normy UL94, testy co oznacza i jakie są klasy palności